Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02749990499 hoặc 027 49990499 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 6 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy
Nhá máy ! Scam
Cuối năm thiếu chỉ tiêu sao mà đám nhá máy lừa gọi lại quá nhiều.
Nhá máy ! Scam
Cuối năm thiếu chỉ tiêu sao mà đám nhá máy lừa gọi lại quá nhiều.

    027 499 90484027 499 90485027 499 90486027 499 90487027 499 90488027 499 90489027 499 90490027 499 90491027 499 90492027 499 90493027 499 90494027 499 90495027 499 90496027 499 90497027 499 90498027 499 90499027 499 90500027 499 90501027 499 90502027 499 90503027 499 90504027 499 90505027 499 90506027 499 90507027 499 90508027 499 90509027 499 90510027 499 90511027 499 90512027 499 90513

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02749990499 / 027 49990499 / 027 499 90499 …

4101

Nếu ai bị Số điện thoại 02749990499 hoặc 027 49990499 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha