Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02749990165 hoặc 027 49990165 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 6 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy
Nháy máy
Nháy máy

    027 499 90150027 499 90151027 499 90152027 499 90153027 499 90154027 499 90155027 499 90156027 499 90157027 499 90158027 499 90159027 499 90160027 499 90161027 499 90162027 499 90163027 499 90164027 499 90165027 499 90166027 499 90167027 499 90168027 499 90169027 499 90170027 499 90171027 499 90172027 499 90173027 499 90174027 499 90175027 499 90176027 499 90177027 499 90178027 499 90179

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02749990165 / 027 49990165 / 027 499 90165 …

4238

Nếu ai bị Số điện thoại 02749990165 hoặc 027 49990165 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha