Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02743726869 hoặc 027 43726869 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số lừa đảo

    027 437 26854027 437 26855027 437 26856027 437 26857027 437 26858027 437 26859027 437 26860027 437 26861027 437 26862027 437 26863027 437 26864027 437 26865027 437 26866027 437 26867027 437 26868027 437 26869027 437 26870027 437 26871027 437 26872027 437 26873027 437 26874027 437 26875027 437 26876027 437 26877027 437 26878027 437 26879027 437 26880027 437 26881027 437 26882027 437 26883

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02743726869 / 027 43726869 / 027 437 26869 …

4369

Nếu ai bị Số điện thoại 02743726869 hoặc 027 43726869 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha