Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02699998861 hoặc 026 99998861 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 7 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy
Nhá máy
Nhá máy

    026 999 98846026 999 98847026 999 98848026 999 98849026 999 98850026 999 98851026 999 98852026 999 98853026 999 98854026 999 98855026 999 98856026 999 98857026 999 98858026 999 98859026 999 98860026 999 98861026 999 98862026 999 98863026 999 98864026 999 98865026 999 98866026 999 98867026 999 98868026 999 98869026 999 98870026 999 98871026 999 98872026 999 98873026 999 98874026 999 98875

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02699998861 / 026 99998861 / 026 999 98861 …

4625

Nếu ai bị Số điện thoại 02699998861 hoặc 026 99998861 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha