Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02699998024 hoặc 026 99998024 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 8 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Nhá máy làm phiền

    026 999 98009026 999 98010026 999 98011026 999 98012026 999 98013026 999 98014026 999 98015026 999 98016026 999 98017026 999 98018026 999 98019026 999 98020026 999 98021026 999 98022026 999 98023026 999 98024026 999 98025026 999 98026026 999 98027026 999 98028026 999 98029026 999 98030026 999 98031026 999 98032026 999 98033026 999 98034026 999 98035026 999 98036026 999 98037026 999 98038

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02699998024 / 026 99998024 / 026 999 98024 …

4553

Nếu ai bị Số điện thoại 02699998024 hoặc 026 99998024 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha