Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02699996286 hoặc 026 99996286 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 6 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy
Nhá máy
Nhá máy

    026 999 96271026 999 96272026 999 96273026 999 96274026 999 96275026 999 96276026 999 96277026 999 96278026 999 96279026 999 96280026 999 96281026 999 96282026 999 96283026 999 96284026 999 96285026 999 96286026 999 96287026 999 96288026 999 96289026 999 96290026 999 96291026 999 96292026 999 96293026 999 96294026 999 96295026 999 96296026 999 96297026 999 96298026 999 96299026 999 96300

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02699996286 / 026 99996286 / 026 999 96286 …

4345

Nếu ai bị Số điện thoại 02699996286 hoặc 026 99996286 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha