Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02699993049 hoặc 026 99993049 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 6 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy
gọi nhá máy liên tục
gọi nhá máy liên tục

    026 999 93034026 999 93035026 999 93036026 999 93037026 999 93038026 999 93039026 999 93040026 999 93041026 999 93042026 999 93043026 999 93044026 999 93045026 999 93046026 999 93047026 999 93048026 999 93049026 999 93050026 999 93051026 999 93052026 999 93053026 999 93054026 999 93055026 999 93056026 999 93057026 999 93058026 999 93059026 999 93060026 999 93061026 999 93062026 999 93063

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02699993049 / 026 99993049 / 026 999 93049 …

4061

Nếu ai bị Số điện thoại 02699993049 hoặc 026 99993049 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha