Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02699992921 hoặc 026 99992921 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo

    026 999 92906026 999 92907026 999 92908026 999 92909026 999 92910026 999 92911026 999 92912026 999 92913026 999 92914026 999 92915026 999 92916026 999 92917026 999 92918026 999 92919026 999 92920026 999 92921026 999 92922026 999 92923026 999 92924026 999 92925026 999 92926026 999 92927026 999 92928026 999 92929026 999 92930026 999 92931026 999 92932026 999 92933026 999 92934026 999 92935

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02699992921 / 026 99992921 / 026 999 92921 …

4100

Nếu ai bị Số điện thoại 02699992921 hoặc 026 99992921 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha