Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02699992633 hoặc 026 99992633 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy

    026 999 92618026 999 92619026 999 92620026 999 92621026 999 92622026 999 92623026 999 92624026 999 92625026 999 92626026 999 92627026 999 92628026 999 92629026 999 92630026 999 92631026 999 92632026 999 92633026 999 92634026 999 92635026 999 92636026 999 92637026 999 92638026 999 92639026 999 92640026 999 92641026 999 92642026 999 92643026 999 92644026 999 92645026 999 92646026 999 92647

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02699992633 / 026 99992633 / 026 999 92633 …

4305

Nếu ai bị Số điện thoại 02699992633 hoặc 026 99992633 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha