Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02699992575 hoặc 026 99992575 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhắ máy

    026 999 92560026 999 92561026 999 92562026 999 92563026 999 92564026 999 92565026 999 92566026 999 92567026 999 92568026 999 92569026 999 92570026 999 92571026 999 92572026 999 92573026 999 92574026 999 92575026 999 92576026 999 92577026 999 92578026 999 92579026 999 92580026 999 92581026 999 92582026 999 92583026 999 92584026 999 92585026 999 92586026 999 92587026 999 92588026 999 92589

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02699992575 / 026 99992575 / 026 999 92575 …

4124

Nếu ai bị Số điện thoại 02699992575 hoặc 026 99992575 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha