Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02699992359 hoặc 026 99992359 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    026 999 92344026 999 92345026 999 92346026 999 92347026 999 92348026 999 92349026 999 92350026 999 92351026 999 92352026 999 92353026 999 92354026 999 92355026 999 92356026 999 92357026 999 92358026 999 92359026 999 92360026 999 92361026 999 92362026 999 92363026 999 92364026 999 92365026 999 92366026 999 92367026 999 92368026 999 92369026 999 92370026 999 92371026 999 92372026 999 92373

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02699992359 / 026 99992359 / 026 999 92359 …

4535

Nếu ai bị Số điện thoại 02699992359 hoặc 026 99992359 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha