Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02699992085 hoặc 026 99992085 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Nháy máy

    026 999 92070026 999 92071026 999 92072026 999 92073026 999 92074026 999 92075026 999 92076026 999 92077026 999 92078026 999 92079026 999 92080026 999 92081026 999 92082026 999 92083026 999 92084026 999 92085026 999 92086026 999 92087026 999 92088026 999 92089026 999 92090026 999 92091026 999 92092026 999 92093026 999 92094026 999 92095026 999 92096026 999 92097026 999 92098026 999 92099

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02699992085 / 026 99992085 / 026 999 92085 …

4167

Nếu ai bị Số điện thoại 02699992085 hoặc 026 99992085 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha