Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02699991961 hoặc 026 99991961 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 7 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần

    026 999 91946026 999 91947026 999 91948026 999 91949026 999 91950026 999 91951026 999 91952026 999 91953026 999 91954026 999 91955026 999 91956026 999 91957026 999 91958026 999 91959026 999 91960026 999 91961026 999 91962026 999 91963026 999 91964026 999 91965026 999 91966026 999 91967026 999 91968026 999 91969026 999 91970026 999 91971026 999 91972026 999 91973026 999 91974026 999 91975

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02699991961 / 026 99991961 / 026 999 91961 …

4477

Nếu ai bị Số điện thoại 02699991961 hoặc 026 99991961 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha