Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02699991920 hoặc 026 99991920 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nháy máy

    026 999 91905026 999 91906026 999 91907026 999 91908026 999 91909026 999 91910026 999 91911026 999 91912026 999 91913026 999 91914026 999 91915026 999 91916026 999 91917026 999 91918026 999 91919026 999 91920026 999 91921026 999 91922026 999 91923026 999 91924026 999 91925026 999 91926026 999 91927026 999 91928026 999 91929026 999 91930026 999 91931026 999 91932026 999 91933026 999 91934

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02699991920 / 026 99991920 / 026 999 91920 …

4394

Nếu ai bị Số điện thoại 02699991920 hoặc 026 99991920 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha