Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02699991835 hoặc 026 99991835 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    026 999 91820026 999 91821026 999 91822026 999 91823026 999 91824026 999 91825026 999 91826026 999 91827026 999 91828026 999 91829026 999 91830026 999 91831026 999 91832026 999 91833026 999 91834026 999 91835026 999 91836026 999 91837026 999 91838026 999 91839026 999 91840026 999 91841026 999 91842026 999 91843026 999 91844026 999 91845026 999 91846026 999 91847026 999 91848026 999 91849

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02699991835 / 026 99991835 / 026 999 91835 …

4224

Nếu ai bị Số điện thoại 02699991835 hoặc 026 99991835 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha