Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02699990880 hoặc 026 99990880 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy
Nháy máy
Nháy máy

    026 999 90865026 999 90866026 999 90867026 999 90868026 999 90869026 999 90870026 999 90871026 999 90872026 999 90873026 999 90874026 999 90875026 999 90876026 999 90877026 999 90878026 999 90879026 999 90880026 999 90881026 999 90882026 999 90883026 999 90884026 999 90885026 999 90886026 999 90887026 999 90888026 999 90889026 999 90890026 999 90891026 999 90892026 999 90893026 999 90894

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02699990880 / 026 99990880 / 026 999 90880 …

4291

Nếu ai bị Số điện thoại 02699990880 hoặc 026 99990880 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha