Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02699990721 hoặc 026 99990721 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 7 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
026 999 90721 nháy máy

    026 999 90706026 999 90707026 999 90708026 999 90709026 999 90710026 999 90711026 999 90712026 999 90713026 999 90714026 999 90715026 999 90716026 999 90717026 999 90718026 999 90719026 999 90720026 999 90721026 999 90722026 999 90723026 999 90724026 999 90725026 999 90726026 999 90727026 999 90728026 999 90729026 999 90730026 999 90731026 999 90732026 999 90733026 999 90734026 999 90735

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02699990721 / 026 99990721 / 026 999 90721 …

4229

Nếu ai bị Số điện thoại 02699990721 hoặc 026 99990721 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha