Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02699990613 hoặc 026 99990613 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 16 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Mình bị nhá máy
Nhá máy
Nhá máy
Nhá máy
Nhá máy

    026 999 90598026 999 90599026 999 90600026 999 90601026 999 90602026 999 90603026 999 90604026 999 90605026 999 90606026 999 90607026 999 90608026 999 90609026 999 90610026 999 90611026 999 90612026 999 90613026 999 90614026 999 90615026 999 90616026 999 90617026 999 90618026 999 90619026 999 90620026 999 90621026 999 90622026 999 90623026 999 90624026 999 90625026 999 90626026 999 90627

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02699990613 / 026 99990613 / 026 999 90613 …

4255

Nếu ai bị Số điện thoại 02699990613 hoặc 026 99990613 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha