Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0269994513 hoặc 026 9994513 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy

    026 999 4498026 999 4499026 999 4500026 999 4501026 999 4502026 999 4503026 999 4504026 999 4505026 999 4506026 999 4507026 999 4508026 999 4509026 999 4510026 999 4511026 999 4512026 999 4513026 999 4514026 999 4515026 999 4516026 999 4517026 999 4518026 999 4519026 999 4520026 999 4521026 999 4522026 999 4523026 999 4524026 999 4525026 999 4526026 999 4527

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0269994513 / 026 9994513 / 026 999 4513 …

4406

Nếu ai bị Số điện thoại 0269994513 hoặc 026 9994513 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha