Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0269993711 hoặc 026 9993711 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy nhiều lần

    026 999 3696026 999 3697026 999 3698026 999 3699026 999 3700026 999 3701026 999 3702026 999 3703026 999 3704026 999 3705026 999 3706026 999 3707026 999 3708026 999 3709026 999 3710026 999 3711026 999 3712026 999 3713026 999 3714026 999 3715026 999 3716026 999 3717026 999 3718026 999 3719026 999 3720026 999 3721026 999 3722026 999 3723026 999 3724026 999 3725

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0269993711 / 026 9993711 / 026 999 3711 …

4567

Nếu ai bị Số điện thoại 0269993711 hoặc 026 9993711 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha