Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02639999372 hoặc 026 39999372 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
‭02639999372‬ làm phiền

    026 399 99357026 399 99358026 399 99359026 399 99360026 399 99361026 399 99362026 399 99363026 399 99364026 399 99365026 399 99366026 399 99367026 399 99368026 399 99369026 399 99370026 399 99371026 399 99372026 399 99373026 399 99374026 399 99375026 399 99376026 399 99377026 399 99378026 399 99379026 399 99380026 399 99381026 399 99382026 399 99383026 399 99384026 399 99385026 399 99386

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02639999372 / 026 39999372 / 026 399 99372 …

4153

Nếu ai bị Số điện thoại 02639999372 hoặc 026 39999372 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha