Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02639997215 hoặc 026 39997215 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 11 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Nháy máy rất bực

    026 399 97200026 399 97201026 399 97202026 399 97203026 399 97204026 399 97205026 399 97206026 399 97207026 399 97208026 399 97209026 399 97210026 399 97211026 399 97212026 399 97213026 399 97214026 399 97215026 399 97216026 399 97217026 399 97218026 399 97219026 399 97220026 399 97221026 399 97222026 399 97223026 399 97224026 399 97225026 399 97226026 399 97227026 399 97228026 399 97229

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02639997215 / 026 39997215 / 026 399 97215 …

4238

Nếu ai bị Số điện thoại 02639997215 hoặc 026 39997215 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha