Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02639997047 hoặc 026 39997047 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy

    026 399 97032026 399 97033026 399 97034026 399 97035026 399 97036026 399 97037026 399 97038026 399 97039026 399 97040026 399 97041026 399 97042026 399 97043026 399 97044026 399 97045026 399 97046026 399 97047026 399 97048026 399 97049026 399 97050026 399 97051026 399 97052026 399 97053026 399 97054026 399 97055026 399 97056026 399 97057026 399 97058026 399 97059026 399 97060026 399 97061

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02639997047 / 026 39997047 / 026 399 97047 …

4412

Nếu ai bị Số điện thoại 02639997047 hoặc 026 39997047 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha