Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02639996948 hoặc 026 39996948 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số nay nhá máy nhe ko quen biet so rac

    026 399 96933026 399 96934026 399 96935026 399 96936026 399 96937026 399 96938026 399 96939026 399 96940026 399 96941026 399 96942026 399 96943026 399 96944026 399 96945026 399 96946026 399 96947026 399 96948026 399 96949026 399 96950026 399 96951026 399 96952026 399 96953026 399 96954026 399 96955026 399 96956026 399 96957026 399 96958026 399 96959026 399 96960026 399 96961026 399 96962

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02639996948 / 026 39996948 / 026 399 96948 …

4506

Nếu ai bị Số điện thoại 02639996948 hoặc 026 39996948 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha