Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02639996799 hoặc 026 39996799 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy

    026 399 96784026 399 96785026 399 96786026 399 96787026 399 96788026 399 96789026 399 96790026 399 96791026 399 96792026 399 96793026 399 96794026 399 96795026 399 96796026 399 96797026 399 96798026 399 96799026 399 96800026 399 96801026 399 96802026 399 96803026 399 96804026 399 96805026 399 96806026 399 96807026 399 96808026 399 96809026 399 96810026 399 96811026 399 96812026 399 96813

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02639996799 / 026 39996799 / 026 399 96799 …

4358

Nếu ai bị Số điện thoại 02639996799 hoặc 026 39996799 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha