Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02639994953 hoặc 026 39994953 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 10 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
bán hàng đa cấp

    026 399 94938026 399 94939026 399 94940026 399 94941026 399 94942026 399 94943026 399 94944026 399 94945026 399 94946026 399 94947026 399 94948026 399 94949026 399 94950026 399 94951026 399 94952026 399 94953026 399 94954026 399 94955026 399 94956026 399 94957026 399 94958026 399 94959026 399 94960026 399 94961026 399 94962026 399 94963026 399 94964026 399 94965026 399 94966026 399 94967

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02639994953 / 026 39994953 / 026 399 94953 …

4260

Nếu ai bị Số điện thoại 02639994953 hoặc 026 39994953 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha