Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02639994551 hoặc 026 39994551 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 13 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nó nhá máy rồi tắt
Hát:)
Hát:)

    026 399 94536026 399 94537026 399 94538026 399 94539026 399 94540026 399 94541026 399 94542026 399 94543026 399 94544026 399 94545026 399 94546026 399 94547026 399 94548026 399 94549026 399 94550026 399 94551026 399 94552026 399 94553026 399 94554026 399 94555026 399 94556026 399 94557026 399 94558026 399 94559026 399 94560026 399 94561026 399 94562026 399 94563026 399 94564026 399 94565

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02639994551 / 026 39994551 / 026 399 94551 …

4220

Nếu ai bị Số điện thoại 02639994551 hoặc 026 39994551 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha