Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02639993741 hoặc 026 39993741 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 6 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy
Nháy máy, spam
Nháy máy, spam

    026 399 93726026 399 93727026 399 93728026 399 93729026 399 93730026 399 93731026 399 93732026 399 93733026 399 93734026 399 93735026 399 93736026 399 93737026 399 93738026 399 93739026 399 93740026 399 93741026 399 93742026 399 93743026 399 93744026 399 93745026 399 93746026 399 93747026 399 93748026 399 93749026 399 93750026 399 93751026 399 93752026 399 93753026 399 93754026 399 93755

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02639993741 / 026 39993741 / 026 399 93741 …

4520

Nếu ai bị Số điện thoại 02639993741 hoặc 026 39993741 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha