Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02639993691 hoặc 026 39993691 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 9 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy ảo vãi
Số này chuyên nhá máy làm phiền
Số này chuyên nhá máy làm phiền

    026 399 93676026 399 93677026 399 93678026 399 93679026 399 93680026 399 93681026 399 93682026 399 93683026 399 93684026 399 93685026 399 93686026 399 93687026 399 93688026 399 93689026 399 93690026 399 93691026 399 93692026 399 93693026 399 93694026 399 93695026 399 93696026 399 93697026 399 93698026 399 93699026 399 93700026 399 93701026 399 93702026 399 93703026 399 93704026 399 93705

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02639993691 / 026 39993691 / 026 399 93691 …

4361

Nếu ai bị Số điện thoại 02639993691 hoặc 026 39993691 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha