Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02639992050 hoặc 026 39992050 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
liên tục nháy máy, bực mình

    026 399 92035026 399 92036026 399 92037026 399 92038026 399 92039026 399 92040026 399 92041026 399 92042026 399 92043026 399 92044026 399 92045026 399 92046026 399 92047026 399 92048026 399 92049026 399 92050026 399 92051026 399 92052026 399 92053026 399 92054026 399 92055026 399 92056026 399 92057026 399 92058026 399 92059026 399 92060026 399 92061026 399 92062026 399 92063026 399 92064

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02639992050 / 026 39992050 / 026 399 92050 …

4499

Nếu ai bị Số điện thoại 02639992050 hoặc 026 39992050 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha