Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02639991829 hoặc 026 39991829 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy. Báo xấu

    026 399 91814026 399 91815026 399 91816026 399 91817026 399 91818026 399 91819026 399 91820026 399 91821026 399 91822026 399 91823026 399 91824026 399 91825026 399 91826026 399 91827026 399 91828026 399 91829026 399 91830026 399 91831026 399 91832026 399 91833026 399 91834026 399 91835026 399 91836026 399 91837026 399 91838026 399 91839026 399 91840026 399 91841026 399 91842026 399 91843

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02639991829 / 026 39991829 / 026 399 91829 …

4088

Nếu ai bị Số điện thoại 02639991829 hoặc 026 39991829 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha

Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02639991829 hoặc 026 39991829 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy. Báo xấu

    026 399 91814026 399 91815026 399 91816026 399 91817026 399 91818026 399 91819026 399 91820026 399 91821026 399 91822026 399 91823026 399 91824026 399 91825026 399 91826026 399 91827026 399 91828026 399 91829026 399 91830026 399 91831026 399 91832026 399 91833026 399 91834026 399 91835026 399 91836026 399 91837026 399 91838026 399 91839026 399 91840026 399 91841026 399 91842026 399 91843

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02639991829 / 026 39991829 / 026 399 91829 …

4088

Nếu ai bị Số điện thoại 02639991829 hoặc 026 39991829 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha