Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02639991794 hoặc 026 39991794 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy spam

    026 399 91779026 399 91780026 399 91781026 399 91782026 399 91783026 399 91784026 399 91785026 399 91786026 399 91787026 399 91788026 399 91789026 399 91790026 399 91791026 399 91792026 399 91793026 399 91794026 399 91795026 399 91796026 399 91797026 399 91798026 399 91799026 399 91800026 399 91801026 399 91802026 399 91803026 399 91804026 399 91805026 399 91806026 399 91807026 399 91808

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02639991794 / 026 39991794 / 026 399 91794 …

4232

Nếu ai bị Số điện thoại 02639991794 hoặc 026 39991794 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha