Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02639991699 hoặc 026 39991699 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    026 399 91684026 399 91685026 399 91686026 399 91687026 399 91688026 399 91689026 399 91690026 399 91691026 399 91692026 399 91693026 399 91694026 399 91695026 399 91696026 399 91697026 399 91698026 399 91699026 399 91700026 399 91701026 399 91702026 399 91703026 399 91704026 399 91705026 399 91706026 399 91707026 399 91708026 399 91709026 399 91710026 399 91711026 399 91712026 399 91713

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02639991699 / 026 39991699 / 026 399 91699 …

4366

Nếu ai bị Số điện thoại 02639991699 hoặc 026 39991699 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha