Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02639990301 hoặc 026 39990301 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số này nhá máy để mình gọi lại, khi gọi lại thì nghe nhạc tưởng đang nghe nhạc chờ nhưng thực chất là đã tính phút và trừ tiền mình.
số này nhá máy tôi. Chưa biết là sao nữa
số này nhá máy tôi. Chưa biết là sao nữa

    026 399 90286026 399 90287026 399 90288026 399 90289026 399 90290026 399 90291026 399 90292026 399 90293026 399 90294026 399 90295026 399 90296026 399 90297026 399 90298026 399 90299026 399 90300026 399 90301026 399 90302026 399 90303026 399 90304026 399 90305026 399 90306026 399 90307026 399 90308026 399 90309026 399 90310026 399 90311026 399 90312026 399 90313026 399 90314026 399 90315

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02639990301 / 026 39990301 / 026 399 90301 …

4170

Nếu ai bị Số điện thoại 02639990301 hoặc 026 39990301 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha