Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0260263888 hoặc 026 0263888 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy rồi tắt ngay

    026 026 3873026 026 3874026 026 3875026 026 3876026 026 3877026 026 3878026 026 3879026 026 3880026 026 3881026 026 3882026 026 3883026 026 3884026 026 3885026 026 3886026 026 3887026 026 3888026 026 3889026 026 3890026 026 3891026 026 3892026 026 3893026 026 3894026 026 3895026 026 3896026 026 3897026 026 3898026 026 3899026 026 3900026 026 3901026 026 3902

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0260263888 / 026 0263888 / 026 026 3888 …

4292

Nếu ai bị Số điện thoại 0260263888 hoặc 026 0263888 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha