Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02599999066 hoặc 025 99999066 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 6 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa tiền
Nhá máy
Nhá máy

    025 999 99051025 999 99052025 999 99053025 999 99054025 999 99055025 999 99056025 999 99057025 999 99058025 999 99059025 999 99060025 999 99061025 999 99062025 999 99063025 999 99064025 999 99065025 999 99066025 999 99067025 999 99068025 999 99069025 999 99070025 999 99071025 999 99072025 999 99073025 999 99074025 999 99075025 999 99076025 999 99077025 999 99078025 999 99079025 999 99080

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02599999066 / 025 99999066 / 025 999 99066 …

4474

Nếu ai bị Số điện thoại 02599999066 hoặc 025 99999066 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha