Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02599997366 hoặc 025 99997366 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Sáng sớm mà còn nhá máy

    025 999 97351025 999 97352025 999 97353025 999 97354025 999 97355025 999 97356025 999 97357025 999 97358025 999 97359025 999 97360025 999 97361025 999 97362025 999 97363025 999 97364025 999 97365025 999 97366025 999 97367025 999 97368025 999 97369025 999 97370025 999 97371025 999 97372025 999 97373025 999 97374025 999 97375025 999 97376025 999 97377025 999 97378025 999 97379025 999 97380

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02599997366 / 025 99997366 / 025 999 97366 …

4485

Nếu ai bị Số điện thoại 02599997366 hoặc 025 99997366 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha