Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02599997257 hoặc 025 99997257 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    025 999 97242025 999 97243025 999 97244025 999 97245025 999 97246025 999 97247025 999 97248025 999 97249025 999 97250025 999 97251025 999 97252025 999 97253025 999 97254025 999 97255025 999 97256025 999 97257025 999 97258025 999 97259025 999 97260025 999 97261025 999 97262025 999 97263025 999 97264025 999 97265025 999 97266025 999 97267025 999 97268025 999 97269025 999 97270025 999 97271

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02599997257 / 025 99997257 / 025 999 97257 …

4194

Nếu ai bị Số điện thoại 02599997257 hoặc 025 99997257 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha