Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02599996923 hoặc 025 99996923 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
02599996923 nhá máy tôi

    025 999 96908025 999 96909025 999 96910025 999 96911025 999 96912025 999 96913025 999 96914025 999 96915025 999 96916025 999 96917025 999 96918025 999 96919025 999 96920025 999 96921025 999 96922025 999 96923025 999 96924025 999 96925025 999 96926025 999 96927025 999 96928025 999 96929025 999 96930025 999 96931025 999 96932025 999 96933025 999 96934025 999 96935025 999 96936025 999 96937

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02599996923 / 025 99996923 / 025 999 96923 …

4500

Nếu ai bị Số điện thoại 02599996923 hoặc 025 99996923 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha