Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02599996808 hoặc 025 99996808 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 6 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy phiền…
Nháy làm phiền
Nháy làm phiền

    025 999 96793025 999 96794025 999 96795025 999 96796025 999 96797025 999 96798025 999 96799025 999 96800025 999 96801025 999 96802025 999 96803025 999 96804025 999 96805025 999 96806025 999 96807025 999 96808025 999 96809025 999 96810025 999 96811025 999 96812025 999 96813025 999 96814025 999 96815025 999 96816025 999 96817025 999 96818025 999 96819025 999 96820025 999 96821025 999 96822

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02599996808 / 025 99996808 / 025 999 96808 …

4444

Nếu ai bị Số điện thoại 02599996808 hoặc 025 99996808 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha