Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02599996261 hoặc 025 99996261 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nháy máy

    025 999 96246025 999 96247025 999 96248025 999 96249025 999 96250025 999 96251025 999 96252025 999 96253025 999 96254025 999 96255025 999 96256025 999 96257025 999 96258025 999 96259025 999 96260025 999 96261025 999 96262025 999 96263025 999 96264025 999 96265025 999 96266025 999 96267025 999 96268025 999 96269025 999 96270025 999 96271025 999 96272025 999 96273025 999 96274025 999 96275

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02599996261 / 025 99996261 / 025 999 96261 …

4326

Nếu ai bị Số điện thoại 02599996261 hoặc 025 99996261 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha