Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02589994119 hoặc 025 89994119 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
SỐ NÀY LÀ SỐ LỪA ĐẢO

    025 899 94104025 899 94105025 899 94106025 899 94107025 899 94108025 899 94109025 899 94110025 899 94111025 899 94112025 899 94113025 899 94114025 899 94115025 899 94116025 899 94117025 899 94118025 899 94119025 899 94120025 899 94121025 899 94122025 899 94123025 899 94124025 899 94125025 899 94126025 899 94127025 899 94128025 899 94129025 899 94130025 899 94131025 899 94132025 899 94133

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02589994119 / 025 89994119 / 025 899 94119 …

4602

Nếu ai bị Số điện thoại 02589994119 hoặc 025 89994119 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha