Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02589994105 hoặc 025 89994105 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    025 899 94090025 899 94091025 899 94092025 899 94093025 899 94094025 899 94095025 899 94096025 899 94097025 899 94098025 899 94099025 899 94100025 899 94101025 899 94102025 899 94103025 899 94104025 899 94105025 899 94106025 899 94107025 899 94108025 899 94109025 899 94110025 899 94111025 899 94112025 899 94113025 899 94114025 899 94115025 899 94116025 899 94117025 899 94118025 899 94119

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02589994105 / 025 89994105 / 025 899 94105 …

4303

Nếu ai bị Số điện thoại 02589994105 hoặc 025 89994105 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha