Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02589992901 hoặc 025 89992901 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy

    025 899 92886025 899 92887025 899 92888025 899 92889025 899 92890025 899 92891025 899 92892025 899 92893025 899 92894025 899 92895025 899 92896025 899 92897025 899 92898025 899 92899025 899 92900025 899 92901025 899 92902025 899 92903025 899 92904025 899 92905025 899 92906025 899 92907025 899 92908025 899 92909025 899 92910025 899 92911025 899 92912025 899 92913025 899 92914025 899 92915

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02589992901 / 025 89992901 / 025 899 92901 …

4303

Nếu ai bị Số điện thoại 02589992901 hoặc 025 89992901 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha