Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02589992677 hoặc 025 89992677 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
02589992677 nhá máy làm phiền đề nghi cùe lý

    025 899 92662025 899 92663025 899 92664025 899 92665025 899 92666025 899 92667025 899 92668025 899 92669025 899 92670025 899 92671025 899 92672025 899 92673025 899 92674025 899 92675025 899 92676025 899 92677025 899 92678025 899 92679025 899 92680025 899 92681025 899 92682025 899 92683025 899 92684025 899 92685025 899 92686025 899 92687025 899 92688025 899 92689025 899 92690025 899 92691

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02589992677 / 025 89992677 / 025 899 92677 …

4102

Nếu ai bị Số điện thoại 02589992677 hoặc 025 89992677 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha