Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02589992398 hoặc 025 89992398 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 6 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy r tắt
CỨ NHÁ MÁY HOÀI
CỨ NHÁ MÁY HOÀI

    025 899 92383025 899 92384025 899 92385025 899 92386025 899 92387025 899 92388025 899 92389025 899 92390025 899 92391025 899 92392025 899 92393025 899 92394025 899 92395025 899 92396025 899 92397025 899 92398025 899 92399025 899 92400025 899 92401025 899 92402025 899 92403025 899 92404025 899 92405025 899 92406025 899 92407025 899 92408025 899 92409025 899 92410025 899 92411025 899 92412

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02589992398 / 025 89992398 / 025 899 92398 …

4319

Nếu ai bị Số điện thoại 02589992398 hoặc 025 89992398 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha