Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02589992276 hoặc 025 89992276 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 6 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
025 89992276 có nháy máy tôi, tôi chặn luôn

    025 899 92261025 899 92262025 899 92263025 899 92264025 899 92265025 899 92266025 899 92267025 899 92268025 899 92269025 899 92270025 899 92271025 899 92272025 899 92273025 899 92274025 899 92275025 899 92276025 899 92277025 899 92278025 899 92279025 899 92280025 899 92281025 899 92282025 899 92283025 899 92284025 899 92285025 899 92286025 899 92287025 899 92288025 899 92289025 899 92290

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02589992276 / 025 89992276 / 025 899 92276 …

4603

Nếu ai bị Số điện thoại 02589992276 hoặc 025 89992276 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha