Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02589991961 hoặc 025 89991961 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
02589991961 nhá máy
02589991961 nhá máy
02589991961 nhá máy

    025 899 91946025 899 91947025 899 91948025 899 91949025 899 91950025 899 91951025 899 91952025 899 91953025 899 91954025 899 91955025 899 91956025 899 91957025 899 91958025 899 91959025 899 91960025 899 91961025 899 91962025 899 91963025 899 91964025 899 91965025 899 91966025 899 91967025 899 91968025 899 91969025 899 91970025 899 91971025 899 91972025 899 91973025 899 91974025 899 91975

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02589991961 / 025 89991961 / 025 899 91961 …

4388

Nếu ai bị Số điện thoại 02589991961 hoặc 025 89991961 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha