Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02589991921 hoặc 025 89991921 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Tôi bị gọi vài lần. Gọi lại thì ko trả lời. Chắc lừa đảo

    025 899 91906025 899 91907025 899 91908025 899 91909025 899 91910025 899 91911025 899 91912025 899 91913025 899 91914025 899 91915025 899 91916025 899 91917025 899 91918025 899 91919025 899 91920025 899 91921025 899 91922025 899 91923025 899 91924025 899 91925025 899 91926025 899 91927025 899 91928025 899 91929025 899 91930025 899 91931025 899 91932025 899 91933025 899 91934025 899 91935

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02589991921 / 025 89991921 / 025 899 91921 …

4436

Nếu ai bị Số điện thoại 02589991921 hoặc 025 89991921 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha