Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02589991146 hoặc 025 89991146 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy làm phiền

    025 899 91131025 899 91132025 899 91133025 899 91134025 899 91135025 899 91136025 899 91137025 899 91138025 899 91139025 899 91140025 899 91141025 899 91142025 899 91143025 899 91144025 899 91145025 899 91146025 899 91147025 899 91148025 899 91149025 899 91150025 899 91151025 899 91152025 899 91153025 899 91154025 899 91155025 899 91156025 899 91157025 899 91158025 899 91159025 899 91160

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02589991146 / 025 89991146 / 025 899 91146 …

4430

Nếu ai bị Số điện thoại 02589991146 hoặc 025 89991146 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha